Adab TV

Adab Kepada Tetangga

Wujud sempurnanya keimanan adalah perhatian Mukmin dengan sungguh-sungguh kepada tetangga di sekitarnya, baik Muslim maupun Non-Muslim. Islam mendidik pemeluknya untuk mencintai tetangganya, menjaga perasaannya, membantu dan menolongnya, memperhatikannya, dan membersamainya dalam suka dan duka.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button