Home Tag "kajian adab"

Adab Kepada Tetangga

Admin
0
0
0
Wujud sempurnanya keimanan adalah perhatian Mukmin dengan sungguh-sungguh kepada tetangga di sekitarnya, baik Muslim maupun Non-Muslim. Islam mendidik pemeluknya untuk mencintai tetangganya, menjaga perasaannya, membantu dan menolongnya, memperhatikannya, dan membersamainya dalam suka dan duka.

Adab Murid Kepada Guru (Sesi 01)

Adab Murid Kepada Guru (Sesi 01)

Admin
0
0
0
Ilmu adalah milik Allah, sementara Guru adalah wasilah turunnya ilmu Allah. Tentu saja, ilmu-Nya hanya akan turun kepada murid yang selalu berorientasi berkeadaban dan selalu merawat prosesnya yang beradab. Turunnya ilmu ditandai dengan mudahnya memahami dan terdorongnya murid untuk mencintai amal shalih.

Adab Kepada Tetangga